BẠT CHE MƯA NẮNG

Bạt che mưa, che nắng, phơi nông sản, che chắn các công trình xây dựng

Bạt xanh cam nhiều khổ như: 3x4m, 4x4m, 4x5m, 4x6m, 4x10m ….

Hiển thị một kết quả duy nhất